Cal Business לוגו שרותי Cal-Online לעסקים
לידיעתך, הדף מתרענן באופן אוטומטי
להצטרפות לשירות Cal-Online יש למלא את הפרטים בטופס הבא.
יש לוודא כי מונחים לפניך מספרי בתי העסק/רשתות שברצונך לצרף, מספרי העוסק מורשה/ח"פ שלהם ומזהה האינטרנט המופיע על החשבונית האחרונה שנשלחה אליך.

מעבר עם העכבר על הסימן
שלצד השדות יפתח חלון הסבר על אופן מילוי השדות.
שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה.
       פרטי בתי עסק/רשתות:
בית עסק/רשת: מס' ע"מ/ח"פ מס' בית עסק/רשת
מזהה אינטרנט
 

פרטי המנוי:

שם מלא של בעל המנוי:
תפקיד בבית העסק:
 
'תעודת זהות'
תאריך לידה:
בחירת שם משתמש:
בחירת סיסמא:
אימות סיסמא:
בחירת שאלת הזדהות:
תשובה:
בחירת שאלת הזדהות נוספת:
תשובה:
פקס:
כתובת דוא"ל:
טלפון להודעות:
 
תמיכה טכנית