שלום אורח


שחזור שם משתמש וסיסמא
באפשרותך לשחזר שם משתמש וסיסמא בצורה פשוטה ומהירה.
לפניך שתי אפשרויות, שחזור לפי שאלות הזדהות שהזנת בכניסה או לפי נתונים על אחד מהכרטיסים
המצורפים למנוי ושייכים לבעל המנוי.
מעבר עם העכבר על הסימן שלצד השדות יפתח חלון הסבר על אופן מילוי השדה
 
שחזור לפי שאלות הזדהות
  שחזור לפי נתוני כרטיס
 
         
  אנא מלא את הפרטים הבאים, לאחד מהכרטיסים השייכים לבעל המנוי, ובחר סיסמא חדשה.  
  :
יש למלא מספר מלא של אחד
מכרטיסי האשראי המשויכים לבעל המנוי
 
  :
שנה: חודש:
יש למלא את תוקף הכרטיס כפי שמצויין
על גבי הכרטיס.
שתי ספרות לכל שדה MM/YY
 
  :
יש למלא את 3 הספרות האחרונות
המופיעות בגב הכרטיס.
 
  :
קוד מזהה אינטרנט הוא מספר אישי שנועד לשמור על הפרטים האישיים שלך. אפשר לקבל אותו באפליקציית כאל במסך
"הגדרות", והוא מופיע גם בדף הפירוט החודשי האחרון שקיבלת
בדואר, מעל פירוט העסקאות
 
  :
יש לבחור סיסמא חדשה
בת 8-10 תוים המרכיבה אותיות
לועזיות וספרות בלבד. לפחות
אות אחת וספרה אחת.
יש חשיבות לשימוש באותיות
קטנות או גדולות
 
  :
יש לחזור על הקלדת הסיסמא שבחרת
 
 
 
   

לצורך שמירה על פרטיותך ומטעמי אבטחת המידע, בעוד 60 שניות יבוצע ניתוק מהשירות.

להמשך פעילות לחץ על "המשך".