שלום אורח


webi awards 2010
יצירת שם משתמש לשירותים הדיגיטליים של כאל
כניסה עם שם משתמש קבוע מאפשרת:
  • לצפות במידע ולבצע פעולות בכרטיסים שלך
  • לבחור סיסמה קבועה שתאפשר לך כניסה בלי לחכות לסיסמה חד פעמית ב-SMS
  • אם יש לך שותף לחשבון - לבחור את כרטיסי השותף שבהם היית רוצה לצפות
כדי ליצור שם משתמש צריך:
  • את מספר כרטיס האשראי המלא שלך
  • קוד מזהה אינטרנט של הכרטיס - המופיע באפליקציית כאל במסך "הגדרות" ובדף הפירוט החודשי
מעבר עם העכבר על הסימן מידע נוסף שלצד השדות יפתח חלון הסבר על אופן מילוי השדה
1. פרטי כרטיס אשראי
מספר כרטיס אשראי:
יש למלא מספר מלא של כרטיס האשראי.
כרטיס ויזה 16 תווים, כרטיס דיינרס 14 תווים,
כרטיס מסטרקארד 16 תווים
תוקף כרטיס אשראי:
שנה: חודש:
יש למלא את תוקף הכרטיס כפי שמצויין
על גבי הכרטיס.
שתי ספרות לכל שדה MM/YY
שלוש הספרות האחרונות המופיעות בגב הכרטיס:
יש למלא את 3 הספרות האחרונות
המופיעות בגב הכרטיס.
קוד מזהה אינטרנט:
קוד מזהה אינטרנט הוא מספר אישי שנועד לשמור על הפרטים האישיים שלך. אפשר לקבל אותו באפליקציית כאל במסך
"הגדרות", והוא מופיע גם בדף הפירוט החודשי האחרון שקיבלת
בדואר, מעל פירוט העסקאות

לצורך שמירה על פרטיותך ומטעמי אבטחת המידע, בעוד 60 שניות יבוצע ניתוק מהשירות.

להמשך פעילות לחץ על "המשך".